przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980061 odwiedzin

Wymagania edukacyjne z przedmiotów szkolnych

A A A

Dokumenty określające założenia wymagań edukacyjnych zostały opracowane na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

  • Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie.

 

Wymagania edukacyjne ogólne oraz szczegółowe 

r. szk. 2022/2023

 (alfabetycznie):

 

BIOLOGIA

Szczegółowe wymagania:

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

       

CHEMIA

Szczegółowe wymagania:

klasa 7

klasa 8

----------

 


EDUKACJA DLA BEZPIECZŃSTWA

Szczegółowe wymagania:

klasa 8

----------

    

ETYKA

----------

 


FIZYKA

Szczegółowe wymagania:

klasa 7

klasa 8

----------

 


    

GEOGRAFIA

Szczegółowe wymagania:

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

HISTORIA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

    

INFORMATYKA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

JĘZYK ANGIELSKI

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

    

JĘZYK NIEMIECKI

Szczegółowe wymagania:

klasa 7

klasa 8

----------

 

 


JĘZYK POLSKI

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

    

MATEMATYKA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------

MUZYKA

Szczegółowe wymagania:

----------

 

 

 


    

PLASTYKA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

----------

PRZYRODA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

----------

 

 

 

 

 


    

RELIGIA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

----------


TECHNIKA

Szczegółowe wymagania:

klasa 4

klasa 5

klasa 6

----------

    

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Szczegółowe wymagania:

klasa 8

----------WYCHOWANIE FIZYCZNE

Szczegółowe wymagania:

klasy 4 - 8

----------

      


kontakt