przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
917137 odwiedzin

Wymagania edukacyjne z przedmiotów szkolnych

A A A

Dokumenty określające założenia wymagań edukacyjnych zostały opracowane na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

  • Statutu Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie.

 

Wymagania edukacyjne (alfabetycznie):

 

BIOLOGIA

       

CHEMIA

EDUKACJA DLA BEZPIECZŃSTWA

    

ETYKA

FIZYKA

    

GEOGRAFIA

HISTORIA

    

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

    

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK POLSKI

    

MATEMATYKA

MUZYKA

    

PLASTYKA

PRZYRODA

    

RELIGIA

TECHNIKA

    

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

      


kontakt