przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
797697 odwiedzin

Dziennik elektroniczny

A A A

Ważne!

Informacja dla rodziców uczniów klas 4-71. Adres internetowy do logowania się
do e-dziennika UONET+

   
https://uonetplus.vulcan.net.pl/sochaczew

2. Jak po raz pierwszy zalogować się do e-dziennika UONET+

    W przypadku, gdy rodzic otrzymuje komunikat o braku adresu w systemie, musi zgłosić ten fakt wychowawcy klasy.

https://tiny.pl/7nhd8

 
3. Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ 


https://tiny.pl/7nhd3Dziennik elektroniczny daje możliwość:

- sprawdzania ocen dziecka oraz uwag

- kontrolowania planu zajęć i ewentualnych zmian

- monitorowania frekwencji dziecka i usprawiedliwiania nieobecności

- uzyskania informacji o planowanych sprawdzianach, zadanych pracach

- komunikowania się z wychowawcą i pozostałymi nauczycielami (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 18.00)

- Korzystanie  e-dziennika jest możliwe również na telefonie po pobraniu i zainstalowaniu bezpłatnej aplikacji  Lekcja +. (W e-dzienniku - Dostęp mobilny -  generujemy kod query)

Rodzice proszeni są o systematyczne śledzenie informacji umieszczanych w dzienniku elektronicznym


Wicedyrektor szkoły
Edyta Wróblewska

kontakt