przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980062 odwiedzin

Opłaty za obiady

A A A

UWAGA!!!

Koszt obiadów dla uczniów klas 1 – 8 w miesiącu marcu 2023 r.

wynosi: 113,00 zł

( w tym 20 dni żywieniowych x 5,50 zł + 3,00 zł stołówka)

Wpłat w formie przelewu proszę dokonywać do dnia 05.03.2023 r.
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 60 9283 0006 0000 1995 2000 0010

Tytułem: za obiady i stołówkę, imię i nazwisko oraz klasa dziecka.

 

Jeśli przelew zostanie wykonany dnia 05.03.2023 r.

prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty

na adres e- mail: obiady.sp4.sochaczew@gmail.com

 

Rodzice / opiekunowie, których dzieci miały odwołane obiady w poprzednim miesiącu

proszeni są o kontakt z intendentem w celu ustalenia kwoty do zapłaty.

Intendent nr tel.: 46 862 21 08 wew. 33

 

 

(I)

kontakt