przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
854790 odwiedzin

Opłaty za obiady

A A A

UWAGA !!!!!

Koszt obiadów dla dzieci klas 1 – 8 w miesiącu wrześniu 2021 r.  

wynosi: 19 dni x 4,50 zł + 3 zł stołówka = 88,50 zł

Wpłat w formie przelewu proszę dokonywać

do dnia 10. 09. 2021 r.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  60 9283 0006 0000 1995 2000 0010

Tytułem: za obiady i stołówkę, imię i nazwisko oraz klasa dziecka

Potwierdzenia przelewów można przesyłać na adres

e- mail:  ksiegowosc.sp4.sochaczew@gmail.com

Intendent nr tel.:   46 862 21 08  wew. 33

 

Rodziców, których dzieci w danym miesiącu miały odwołane obiady, przed dokonaniem wpłaty prosimy o zgłoszenie się do  księgowości,

w celu uzyskania informacji na temat wysokości wpłaty.

Prosimy o dokonywanie wpłat za dany miesiąc, w miesiącu którego dotyczy wpłata.

(k)

kontakt