przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
957680 odwiedzin

Opłaty za obiady

A A A

UWAGA!!!

 
Koszt obiadów dla uczniów klas 1 – 8 w miesiącu listopadzie 2022 r.

wynosi: 113,00 zł
(w tym 20 dni żywieniowych x 5,50 zł + 3 zł stołówka)


Wpłat w formie przelewu proszę dokonywać do dnia 05.11.2022 r.

 Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie

60 9283 0006 0000 1995 2000 0010

Tytułem: za obiady i stołówkę, imię i nazwisko oraz klasa dziecka.


Jeśli przelew zostanie wykonany dnia 05.11.2022 r. prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty
na adres e- mail: obiady.sp4.sochaczew@gmail.com

Intendent nr tel.: 46 862 21 08 wew. 33

 
Rodzice/opiekunowie, których dzieci miały odwołane obiady w poprzednim miesiącu
proszeni są o kontakt z intendentem w celu ustalenia kwoty do zapłaty.

(i)

 

kontakt