przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
917147 odwiedzin

Opłaty za obiady

A A A

UWAGA !!!!!


Koszt obiadów dla dzieci klas 1 - 8, w miesiącu maju 2022 r. wynosi:

17 dni x 4,50 zł + 3 zł stołówka = 79,50 zł

 

Wpłat w formie przelewu proszę dokonywać do dnia 09.05.2022 r.

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  60 9283 0006 0000 1995 2000 0010

Tytułem: za obiady i stołówkę, imię i nazwisko oraz klasa dziecka.

Jeśli  przelew zostanie wykonany dnia 09.05.2022 r.  prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres e- mail:  obiady.sp4.sochaczew@gmail.com

Intendent nr tel.:   46 862 21 08  wew. 33

 

Rodzice / opiekunowie, których dzieci miały odwołane obiady w poprzednim miesiącu proszeni są o kontakt z intendentem w celu ustalenia kwoty do zapłaty.

(I)

 

kontakt