przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
739528 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne

A A A

Uchwała Nr 10/2019/2020

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

z dnia  12 września 2019r.

w sprawie: zaopiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym  2019/2020

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

Rada Pedagogiczna pozytywnie opiniuje propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych to:

-          31 października 2019r.,

-          2 stycznia 2020r.,

-          3 stycznia 2020r.,

-          12 czerwca 2020r.

 

 

kontakt