przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
957681 odwiedzin

Ćwiczyć każdy może

A A A

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014

Rokiem Szkoły w Ruchu 

 

 

 

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji


„ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”,


do której zgłosiło się już ponad 4 tys. szkół i przedszkoli.

 

Czas trwania akcji: XII 2013 – III 2014

 www.szkolawruchu.men.gov.pl

 

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Minister Edukacji Narodowej przyzna tytuł „Szkoła w Ruchu” po zatwierdzeniu realizacji działań na rzecz aktywności fizycznej we wskazanych obszarach. Tytuł ten stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku wszelkiej aktywności fizycznej.

Regulamin określa kierunki działań, które mogą być realizowane podczas:

  •  lekcji wychowania fizycznego i innych przedmiotów,
  •  pozalekcyjnych zajęć sportowych i innych na terenie szkoły i poza nią,
  •  przerw międzylekcyjnych,
  •  imprez klasowych, szkolnych,
  • akcji organizowanych we współpracy z bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, innymi placówkami oświatowymi. 

W ramach realizacji w/w projektu chcemy połączyć działania klas młodszych i starszych, aby cała nasza szkoła była "w ruchu” nie tylko podczas lekcji wf.

 Wkrótce dalsze informacje :).

 Koordynator projektu:

Katarzyna Figat


kontakt