przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980058 odwiedzin

Na czym polega dojrzałość szkolna

A A A

KAŻDY RODZIC WIEDZIEĆ POWINIEN, NA CZYM POLEGA DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole, uzależniona od poziomu jego ogólnego rozwoju, od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno-społecznego i umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym.

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi:

 •   powiedzieć, jak ma na imię, nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców;
 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazywać, co narysowało;
 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny;
 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki; klasyfikować je wg. określonej zasady (np. owoce, zwierzęta, pojazdy), łączyć zbiory wg określonej cechy (np. kolor, wielkość);
 • wskazać różnice w pozornie takich samych przedmiotach, obrazkach;
 • przeliczać obiekty; po przeliczeniu przedmiotów powiedzieć, ile ich jest, wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych
 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia (np. głosy zwierząt);
 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski (a mowa jest poprawna pod względem gramatycznym i składniowym);
 • wyodrębniać głoski w słowach w prostej budowie fonetycznej, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu (np. kran –tran, góra – kura, bada – pada, koza – kosa);
 • podzielić zdanie na słowa, wyrazy na sylaby;
 • opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową;
 • dostrzegać zależności przyczynowo – skutkowe w historyjkach obrazkowych;
 • rozwiązać proste zagadki;
 • uważnie słuchać przez dłuższą chwile opowiadania, bajki, muzyki;
 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe (samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć);
 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych;
 • wskazać  lewą i prawą stronę swojego ciała i osoby stojącej na wprost;
 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej;
 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę; w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej.
 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, przewidywać konsekwencje swoich działań;
 • potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.

Rodziców, których niepokoją jakieś aspekty rozwoju ich pociech, zachęcam do skorzystania z możliwości przeprowadzenia konsultacji w najbliższej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zapisanie dziecka na zajęcia terapii pedagogicznej, psychologicznej lub logopedycznej, dzięki którym ma ono szansę wyćwiczyć słabiej rozwinięte funkcje, osiągając odpowiedni poziom dojrzałości szkolnej.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 96-500 Sochaczew ul. Kusocińskiego 11

Tel. 46 8625219          ppp.e-sochaczew.pl

kontakt