przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980061 odwiedzin

Podziękowania, wspomnienia

A A A

 

 

Wspomnienie

Dnia  05.12.2021 r. odeszła od nas na zawsze


Droga Koleżanka Maria Skrobosz.

 

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Ks. Jan Twardowski

Marysiu, czekaliśmy z niecierpliwością na wiadomość, że już wracasz do nas, do swojej szkoły, do swoich uczniów, a Twoja choroba da o sobie zapomnieć. Stało się jednak inaczej.

Prawie całe życie związana byłaś ze Szkołą Podstawową nr 4 w Sochaczewie. Najpierw jako jej uczennica, później przez 25 lat nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, a przez 11 lat pracowałaś w Szkole Podstawowej nr 6.

Jako nauczyciel i wychowawca byłaś wzorem wielkiej pracowitości, skromności, osobą niezwykle zrównoważoną, oddaną swojej pracy. Nie szczędziłaś sił i czasu poświęconego uczniom. Kochałaś swój zawód, a dobro dziecka było dla Ciebie zawsze najważniejsze. Spełniałaś się w trudnej pracy nauczyciela. Twoje wysiłki były doceniane i nagradzane wielokrotnie. Otrzymałaś Srebrny Medal za długoletnią służbę, Nagrody Burmistrza i Nagrody Dyrektora.

Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko. Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia.

Wspominają Cię: nauczyciele, pracownicy, uczniowie, absolwenci, których przez lata pracy tak wielu wykształciłaś.

Droga Marysiu, pozostaniesz w naszej pamięci i wspomnieniach na zawsze. Dziękujemy za wspólnie przepracowane lata.

Spoczywaj w pokoju!

Koleżanki, Koledzy i Uczniowie

 


„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”. (W. Szymborska)

 

Wspomnienie

Dnia  22 lipca 2020 r. odeszła od nas na zawsze


Droga Koleżanka Kamila Bęczkowska. 


Pracowała w naszej szkole od 1984 r. ucząc matematyki, fizyki, informatyki. Była bardzo  pracowita, zawsze stawiała sobie wysokie cele i konsekwentnie je realizowała. Będąc na emeryturze, często odwiedzała nas przy okazji różnych szkolnych świąt i uroczystości. Panią Kamilę Bęczkowską  będziemy wspominać jako niezwykle skromną, spokojną i serdeczną osobę, z którą spędzaliśmy tyle miłych chwil. Zawsze mogliśmy liczyć na  Jej życzliwość i ciekawe  rozmowy o najnowszych książkach i spektaklach teatralnych. 
Dziękujemy za pracę, zaangażowanie i cichą obecność wśród nas.

 

Koleżanki, Koledzy i Uczniowie 

 

 

 


 

 

Rada Rodziców serdecznie dziękuje niżej wymienionym firmom
za wsparcie pikniku rodzinnego,

który odbył się 24.05.2019:

American Way, Aviateye, Bakoma, Bank Spółdzielczy Sochaczew, 
 British School, Edukido, FOTOROGOWIEC- Fotografia - Daniel Rogowiec, 
 Helen Doron, Helio, KMLogistyka, Mars, Planszówki, Praska Kawy Palarnia, 
 Restauracja Zakątek, Sensoplastyka, Tęczowy Ogród, ZUS.

 

 


 

Człowiek żyje tak długo, jak pamięć ludzka nie pozwoli o nim zapomnieć.
Zmarły pedagog żyje więc szczególnie długo, bo utrwala się w pamięci ludzi młodych.

 

W dniu 8 maja 2018r. pożegnaliśmy śp. Zdzisława Boneckiego wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie.

Żywimy nadzieję, że długo w pamięci ludzkiej pozostanie nasz nieodżałowany nauczyciel, kolega, dyrektor mgr Zdzisław Bonecki.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wielkim sercu i ogromnej dobroci. Swoim życiem pokazał co jest w życiu najważniejsze i jaki system wartości jest skarbem największym.

Był twórcą nowo powstałej w 1963r. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka  – szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, a później drugiego budynku - Małej Czwórki zwanego „pawilonem”, co wówczas znacznie poprawiło warunki pracy szkoły.  

Najwspanialsze lata swojego życia poświęcił właśnie tej szkole, w której pracował do roku 1987, do momentu przejścia na emeryturę pełniąc przez 24 lata stanowisko dyrektora szkoły.

Praca była jego pasją, a szkoła niemal jego drugim domem. Dbał o wszystkie potrzeby uczniów i pracowników, nie szczędził sił i czasu. Wciąż pragnął, aby w szkole działo się coś nowego w dydaktyce i sporcie. Starał się, aby kształcenie młodych ludzi było jak najbardziej wszechstronne. Podejmował trafne decyzje, dzięki którym szkoła stała się wiodącą wśród placówek naszego miasta. Wysiłek ten został doceniony przez ówczesne władze, czego dowodem była Nagroda Zespołowa I stopnia nadana przez Ministra Oświaty i Wychowania.

Za wyniki swojej pracy był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.

Otrzymał min. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Największą nagrodą był także szacunek, wdzięczność współpracowników, nauczycieli, rodziców i uczniów.


Dziękujemy Panie Dyrektorze za Twoją obecność w naszym życiu. 
Pozostaniesz w naszej pamięci jako wzór człowieka, nauczyciela, kolegi, przyjaciela.

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sochaczewie 

 

 


 

„Chciałabym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia”

K. I. Gałczyński

 

Niech słowa poety ocalą od zapomnienia chwile spędzone
w progach „Czwórki” 23 – 24 maja 2014.
Z prośbą o zachowanie nas w sercu i pamięci
składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy wspierali nas w organizacji 50 – lecia naszej Szkoły, a są to :

Pan Piotr Osiecki – Burmistrz Miasta Sochaczew;

Absolwenci i byli uczniowie: p. Żaneta Balcerzak, p. Eryk Jędrzejczak,
p. Paweł Rutkowski oraz Piotr Zborowski;

Cukiernia „Lukrecja”;

Piekarnia – Cukiernia Państwa Zatorskich;

Piekarnia – Cukiernia Państwa  Majewskich;

Hotel „Chopin”;

Pan Paweł Janiak „Piece of cake”;

Mars Polska;

PPH „Kuznocin” – Państwa Kłoszewskich;

Nauczyciele, Pracownicy niepedagogiczni, Uczniowie, Rodzice;

Przyjaciele „Czwórki”.

                                            

Z wdzięcznością

Ewa Malinowska

Dyrektor Szkoły

 


Żegnaj Aniu...

18 sierpnia 2013 roku odeszła od nas koleżanka, wieloletni pracownik naszej szkoły, polonistka, Ania Czmiel;
osoba niezwykle skromna, cicha, serdeczna. Pamięta Ją wiele pokoleń naszych uczniów.

Aniu, pozostawiasz po sobie pustkę. Nigdy już nie spotkamy się na akademii z okazji Dnia Nauczyciela.
Towarzyszy nam smutek, żal.

Zostaniesz w naszej pamięci.

Grono Pedagogiczne

 


 

 „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”  -  ks. J. Twardowski   


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Ireny Barszczewskiej - nauczycielki, wieloletniego wicedyrektora naszej szkoły, ale  przede wszystkim wspaniałego, wyjątkowego  człowieka. 

Pracowała jako nauczycielka 40 lat, a większość swojego życia zawodowego związała z naszą szkołą. Bardzo duża część obecnej Rady Pedagogicznej rozpoczynała pracę pod Jej czujnym, matczynym okiem. Doskonała nauczycielka, świetny wychowawca,  lubiana przez wszystkich – uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Była wyrozumiała i wielkoduszna, taktowna oraz szczera i otwarta. Była bardzo  pracowita, zawsze stawiała sobie wysokie cele i konsekwentnie je realizowała. Będąc na emeryturze, często odwiedzała nas przy okazji różnych szkolnych świąt i uroczystości. Czynnie uczestniczyła w obchodach Roku Korczaka w naszej szkole. 

Panią Irenę Barszczewską będziemy wspominać jako wspaniałą, ciepłą, serdeczną osobę, z którą spędzaliśmy tyle miłych chwil. Zawsze mogliśmy liczyć na  Jej uśmiech i życzliwość. Dziękujemy  za pracę, zaangażowanie, obecność wśród nas.

Pamięć o Pani Irenie Barszczewskiej zachowamy głęboko w naszych sercach.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni i Uczniowie 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

(W. Szymborska)

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy  Sylwestra Rożdżestwieńskiego nauczyciela  naszej szkoły.

Był związany zawodowo z naszą szkołą 5 lat.

Często bywał w naszej placówce przy okazji różnych akcji, uroczystości i imprez sportowych jako komentator.

O sporcie szkoły, zawodnikach i sukcesach wiedział wszystko.

Dziś chylimy czoła i dziękujemy za wspólnie spędzone chwile.

Było ich z jednej strony wiele, ale jednak za mało.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie


  Wspomnienie

Z Sylwkiem byłem od dawna. Będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego grałem w drużynie seniorów piłki nożnej w K. S. Orkan Sochaczew. Już wtedy poznałem Sylwka jako osobowość sportu sochaczewskiego.

Przez trzy lata miałem szczęście pracować z Nim w SP 4. Lata 1981 – 84 to wielka przyjemność pobierania lekcji od niezapomnianego nauczyciela. Jego nietypowe powiedzenie - „Pobiedił paczkam” – zwyciężył na punkty, tkwi mi w pamięci do dziś. Sylwek miał niewiarygodną sprawność podrzucania – toczenia monety 1– złotowej w ręku. Było to coś niezwykłego.

Niedawno (luty 2013r.) był w naszej szkole z reprezentacją Sochaczewskiego Klubu Tenisa Stołowego z główną bohaterką spotkania – Natalią Partyką. Uczniowie po zakończeniu pokazu podchodzili do niej po autografy. Dzieci, jak to dzieci, zwracały się po autograf także do Sylwka.  Pomyślałem sobie – czemu do Niego? On był osobą prowadzącą spotkanie, a nie znanym sportowcem, co innego Natalia Partyka – Mistrzyni Olimpijska. Dziś żałuję, że sam nie poprosiłem  Go o autograf.

Ponad 30 lat byłem trenerem piłkarskim różnych roczników wiekowych w K.S. Orkan Sochaczew. Nigdy nie spotkałem się z krytyką mojej osoby, bądź drużyny, którą trenowałem ze strony Sylwka jako dziennikarza i komentatora radiowego.

Sylwek był WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM.

M. Pszczółkowski

maj 2013r.

Ostatnie spotkanie w szkole

 


 

„Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym”

Karl Bath

Dzięki staraniom wielu osób, w naszej szkole została rozbudowana

i wyposażona w nowe sprzęty kuchnia. Przybyło jedno okienko do wydawania posiłków oraz stoliki.

Mamy nadzieję, że teraz już wszystkie, chętne dzieci będą mogły jeść obiady w szkolnej stołówce.  

Przede wszystkim dziękujemy Władzom  miasta Sochaczewa za środki na remont
i podstawowe wyposażenie kuchni.

Firmie „Renal Bud” Adam Cebula za wykonanie wszystkich prac remontowych.


Dziękujemy też za wsparcie finansowe i dodatkowe wyposażenie:

Firmie „Ekspert s.c.” Adrian Tymiński

P.H.U. Solski Adrian

Bankowi Spółdzielczemu

Firmie „Latek” Zdzisław Latek

Handel artykułami spożywczo-przemysłowymi Daniel Szczepanik

Firmie „Best-Chem” Jerzy Apka

Firmie  „Rog-Pol s.j.” Teresa i Janusz Rogowscy

Firmie „Adbar” Wojciech Wilamowski

Firmie „P.P.H. Kuznocin”  Elżbieta i Marek Kłoszewscy

Hotelowi Chopin Maryla i Jacek Pliszka

Firmie „Chłodnia Mazowsze” Małgorzata i Zbigniew Sarnowscy

Firmie „P.H.U. Tarczyk” Czesław Tarczyk

Rodzicom i Przyjaciołom Szkoły

Wrzesień 2012 r.

 


 

 

Pani Aleksandrze Sypko

za  ofiarowanie do biblioteki 53 książek z najnowszej literatury dziecięcej i młodzieżowej

oraz 13 kaset video dziękują

bibliotekarze  oraz wszyscy czytelnicy.

 Sochaczew, dn.29.06.2012

 


 

Pani Katarzynie Kiewel

od lat uzupełniającej  księgozbiór biblioteki nowościami książkowymi 

z literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

serdeczne podziękowania składają  

bibliotekarze oraz wszyscy czytelnicy.

Sochaczew, 29.06.2012

 


 

 

Składamy gorące podziękowania Pani Lidii Tępczyk
za wielokrotnie niesioną pomoc szczególnie dla tych najbardziej potrzebujących,
nieodwracanie się w żadnej naszej potrzebie,
wrażliwośc i bycie prawdziwym Przyjacielem naszej Szkoły.Im dajesz więcej, tym większym się stajesz .
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić.”
Antoine de Saint-Exupery

 


Piękniejsze staje się nasze życie, gdy możemy liczyć na innych.
Gorąco dziękujemy wspaniałym Mamom:

p. Renacie Kaczmarek
p. Annie Marciniak
p. Monice Przybylskiej
p. Beacie Szustkiewicz
p. Beacie Kowara


za czas i pracę poświęconą wszystkim dzieciom 1 czerwca, a więc w Dniu Dziecka.
Dzięki zaangażowaniu Pań wszyscy uczniowie otrzymali tak potrzebną tego dnia
wodę mineralną i inne napoje oraz słodkie bułeczki.

Serdecznie dziękujemy także Firmie Bakoma S.A.
za obdarowanie wszystkich dzieci produktami Firmy – serkami „Bakuś”.
Dzięki Państwa hojności i życzliwości impreza zorganizowana w Dniu Dziecka
stała się jeszcze milsza i bardziej atrakcyjna.


Z wyrazami wdzięczności
Dzieciaki z „Czwórki” 

„Weseli się serce, gdy daje i sobą się dzieli"
Leopold Staff


Dziękujemy
Państwu Renacie i Sylwestrowi Kaczmarkom

za zasponsorowanie wyrobów cukierniczych
dla dzieci uczęszczających na zajęcia "Ferie z komputerem 2011".Klasa 0b oraz wychowawczyni Małgorzata Szyrle serdecznie dziękują
Właścicielom Ośrodka Szkolenia Kierowców Moto3
za udostępnienie samochodu szkoleniowego
oraz p. Krzysztofowi Milczarkowi za ciekawą i pouczającą lekcję
o motoryzacji i bezpieczeństwie."Bądź wolontariuszem!
Zmieniaj świat i siebie!"


PODZIĘKOWANIE
Dla Pani Katarzyny Mańko-Klok

za udział w cyklu spotkań edukacyjnych poświęconych opiece nad zwierzętami
w ramach europejskiego projektu eTwinning: ‘Meeting, Learning, Doing. Be our Guest, please.’

 

 

Realizatorzy projektu
Nauczyciele i Uczniowie

Sochaczew, dn.3.12.2010 

"Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym”
Karl Bath


Składamy serdeczne podziękowania
Panu Arkadiuszowi Sobierajowi
oraz Panu Jerzemu Szymańskiemu
trenerom JUDO ORKAN
za zorganizowanie pokazu judo w naszej szkole
z okazji Dnia Dziecka
 
 

„Kto chce zdobyć ludzi musi w zastaw dać własne serce”
Adolf Kolping


Bardzo gorąco dziękujemy
Pani Dyrektor MOK Halinie Pędziejewskiej ,
Pani instruktor - Annie Baśkiewicz

oraz grupie FLAME za wspaniały występ
z okazji Dnia Dziecka

Dyrekcja Szkoły , Rada Pedagogiczna, Uczniowie

Wspomnienie

Dnia 3 maja 2010 r. odeszła od nas na zawsze
Droga Koleżanka Teresa Sejdak
Pracowała w naszej szkole od 1983 r. ucząc matematyki.
Wspominamy ją jako ciepłą, wrażliwą,
koleżeńską i pełną optymizmu osobę.
Była wspaniałym pedagogiem i wychowawcą.
Teresko, brakuje nam Twojego uśmiechu, życzliwych rozmów ...
Pozostaniesz w naszych sercach na zawsze.

 

Koleżanki i Koledzy


 

 

Dziękujemy
Stowarzyszeniu Upowszechniania Technologii
i Rozwoju Społeczności Lokalnych
'e-Sochaczew'

za udostępnienie miejsca na serwerze Stowarzyszenia
na szkolną stronę WWW.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Marka Pętlaka,
którego cenne wskazówki ułatwiły pracę nad stroną.

 


 

 


„Człowiek jest szczęśliwy, gdy coś daje
Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać”

Max Scheler


Dziękujemy Państwu
Renacie i Sylwestrowi Kaczmarkom
za zasponsorowanie wyrobów cukierniczych
na miejski Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki” 2009

 

„Miłość jest celem, szlachetność – drogą”
/Kartezjusz /


Pragniemy serdecznie podziękować
Księdzu Proboszczowi Piotrowi Żądło
za życzliwość, za udzielenie nam szerokiego wsparcia przy remoncie sali katechetycznej. Pomoc, którą Ksiądz nam ofiarował jest bezcenna. Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju duchowego i fizycznego dziecka. „Szlachetność jest cnotą dawania”, „dobrze jest czynić i radować się” – to stwierdzenia znanych filozofów, wciąż aktualne. Tylko ten kto potrzebuje, i ten kto daje, zna prawdziwą wartość tych słów. Życzymy wiele radości, siły w realizowaniu zamierzeń i planów na rzecz naszej parafii oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień posługiwania wśród ludzi.

W imieniu społeczności szkolnej
Ewa Malinowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

Składamy serdeczne podziękowania
Państwu Ptasińskim ze sklepu KRAM przy ul. Al. 600 - lecia 21 F
za nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w konkursie plastycznym.

 

Dyrekcja, wychowawczyni klasy 5e oraz uczniowie składają serdeczne podziękowania Rodzicom za przeprowadzenie generalnego remontu sali przyrodniczej. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Wioletty i Macieja Piecków za bezinteresowną pomoc finansową oraz kierowanie przeprowadzonymi pracami.
Panu Danielowi Zimińskiemu dziękujemy za wymianę oświetlenia. Za osobiste zaangażowanie w przygotowanie sali do remontu oraz sprzątanie po nim dziękujemy Paniom: Wandzie Błędowskiej, Monice Barucha, Magdalenie Ciurzyńskiej, Zofii Kosmali, Agnieszce Lisowskiej, Wioletcie Nowak, Wioletcie Piecka, Agnieszce Piskorek, Renacie Zimińskiej
oraz Panu Andrzejowi Nowakowi.

Równie serdeczne podziękowania składamy Panu Bronisławowi Gawrylczykowi i jego pracownikom za wykonanie prac malarskich.
Nam pozostaje dbać o pięknie odnowioną salę i osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.
 

 

„Staraj się zawsze być pożytecznym, lecz nigdy – niezastąpionym”

 

/M. Ebner-Eschenbach /


Szanowni Rodzice, Pracownicy szkoły, Przyjaciele szkoły
W dniu dzisiejszym kończę czterdzieści trzy lata pracy z dziećmi i młodzieżą w tym dziewiętnaście lat pracy na stanowisku dyrektora naszej szkoły. Były to lata ciekawe, przynoszące wiele zmian w oświacie i naszej placówce.
Serdecznie dziękuję za współpracę, życzliwość oraz pomoc w realizowaniu przedsięwzięć dla dobra naszych dzieci. Współpraca z Państwem dała mi wiele doświadczeń i zadowolenia. Mam nadzieję, że nasze wspólne dzieło będzie kontynuowane.
Życzę Państwu realizacji zamierzonych planów, poczucia satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia marzeń.

z wyrazami sympatii i szacunku
Anna Kaźmirska

Sochaczew, dn. 31.08.2008r.

Składamy gorące podziękowania wieloletniej dyrektor naszej szkoły
Pani Annie Kaźmirskiej,
która przez lata z oddaniem pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, zawsze czynem podkreślała piękną myśl Janusza Korczaka:

"Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat i o człowieka."
Jesteśmy wdzięczni za trud i pracę, której nie sposób zmierzyć.

 

Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi 


Dziękujemy za zakup przepięknego "Atlasu ilustrowanego - Historia Polski",

który wzbogacił zbiór biblioteki naszej szkoły następującym osobom i firmom:


  • Zakładowi Ogólnobudowlanemu "Budomar" Adam Kurzeja,
    ul. Staszica 3, 96-500 Sochaczew
  • PUH "ELKO" S. C. T. Siekierski M. Siekierski, ul. Staszica 68, 96-500 Sochaczew
  • Pani Dorocie Lewandowskiej, ul. Staszica 26, 96-500 Sochaczew
  • FHU "JAKUZZI" Artur Maciejewski, ul. Staszica 29 A, 96-500 Sochaczew
Rodzicom uczniów klasy 3b dziękujemy za pomoc w upiększaniu terenu wokół naszej szkoły.

 

Dziękujemy Państwu Renacie i Sylwestrowi Kaczmarkom za pomoc w przygotowaniu
Miejskiego Konkursu Matematycznego "Mistrz Matematyki".

 

Serdecznie dziękujemy Wydawcy pwn.pl sp. z o. o., a w szczególności
Dyrektorowi Handlowemu Panu Maciejowi Tyranowi,
za nieodpłatne przekazanie trzech egzemplarzy multimedialnego słownika frazeologicznego P W N dla potrzeb naszych uczniów.

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klas 0 - III składają serdeczne podziękowania
Rodzicom za pomoc w przeprowadzce do nowego budynku.

kontakt