przejdź do Sochaczew.pl
695724 odwiedzin
2012 Rok Janusza Korczaka

Cieszymy się ogromnie, że z dniem 1 stycznia weszliśmy w bardzo wyjątkowy rok, Rok Janusza Korczaka – patrona naszej szkoły. Chcemy promować Jego myśli i idee, pokazać Go nie jako postać pomnikową, słynął bowiem z poczucia humoru, ciepła i autoironii. Chcielibyśmy, by znów do nas przemawiał, byśmy poczuli, jak aktualne są jego nauki. Z dorobku Janusza Korczaka czerpią kolejne pokolenia pedagogów i mądrych rodziców na całym świecie. To jego myśl stanowiła podwaliny pod polską inicjatywę, jaką było stworzenie i uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka. To on głosił potrzebę szacunku wobec dziecka i jego autonomii. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział kiedyś o Korczaku, iż był on pierwszym polskim rzecznikiem praw dziecka, a po przegłosowaniu uchwały w Sejmie napisał w specjalnym liście:

"Z dużą radością przyjąłem uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 roku w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Przyszły rok - w mojej opinii - będzie czasem szczególnym. W 2012 roku upływa 70 lat od tragicznej śmierci Janusza Korczaka w nazistowskim obozie zagłady w Treblince. Mija jednocześnie 100 lat od założenia Domu Sierot w Warszawie przy ulicy Krochmalnej, unikalnej placówki wychowawczej dla dzieci żydowskich, w której Janusz Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat."

Cały list

Uchwała Sejmu

mb

A A A
13.01.2012
godz.16:34
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość