przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
917150 odwiedzin
Uwaga! Zapisy do świetlicy.


Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2022r. /środa/rozpoczynają się zapisy do świetlicy szkolnej, do której przyjmowani są uczniowie Szkoły potrzebujący opieki przez 5 dni w tygodniu.

 Przyjęcie uczniów odbywa się na podstawie Regulaminu przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej.

W każdym roku wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zgłoszenia. 

Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy mają uczniowie klas 1-4.

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka doświetlicy szkolnej należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w  zaklejonej kopercie do dnia 20 czerwca 2022r.

Druki do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy ogłoszona będzie 24.06.2022r.

A A A
09.05.2022
godz.21:45
 
kontakt