przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
875551 odwiedzin
Eko-Szkoła 2022

    Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/22 dołączyła do III edycji Ogólnopolskiego Projektu „EKO-SZKOŁA”, który jest autorskim projektem pani Joanny Gadomskiej, nauczycielki biologii, znanej z profilu Biologia z Blondynką. 

Jest on skierowany do placówek edukacyjnych z terenu całej Polski a jego sednem jest realizowanie działań kształtujących postawy proekologiczne. Realizując wyznaczone zadania staramy się o tytuł  „Eko Szkoła 2022”.

„Środowisko przyrodnicze, w którym żyje człowiek, jest naszym naturalnym miejscem na Ziemi. Jesteśmy częścią przyrody. 

Nasze życie i zdrowie zależy od warunków panujących w środowisku. A jak jest? Niestety źle! Zanieczyszczona jest woda, powietrze i gleba, piętrzą się góry odpadów. Efekt cieplarniany, smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, to już nasza codzienność, słyszymy o tym w telewizji, w radio, czytamy w gazetach i Internecie. A przecież środowisko, które jest zanieczyszczone ma negatywny wpływ na życie wszystkich istot żywych, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przebywanie w zanieczyszczonym środowisku przyczynia się do zwiększenia występowania chorób układu oddechowego, zaburzeń układu krążenia, bezsenności, bólu głowy, złego samopoczucia, chorób oczu, reakcji alergicznych ustroju i wielu innych. 

Co zrobić? Od czego zacząć, aby było lepiej? Trzeba zacząć od „sprzątania” swojego podwórka. Do zatrzymania istniejącego trendu, coraz większej i szybszej degradacji środowiska, potrzebne są głębokie zmiany w świadomości każdego człowieka. Ważne jest, aby od najmłodszych lat edukować społeczeństwo, aby każdemu uświadomić, że jego odpowiedzialne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia degradacji naszego środowiska. Myśląc o przyszłych pokoleniach, aby miały szanse żyć w czystym środowisku, ważne jest zaszczepienie w każdym człowieku zachowań proekologicznych. 

    Zróbmy coś razem dla naszej planety. Każda mała rzecz, każdy mały gest, każda mała akcja liczy się, by ratować naszą planetę. A jeżeli małe rzeczy zrobią setki, tysiące czy miliony ludzi… to będzie to już duża rzecz, duży gest i duża akcja. Jest wtedy nadzieja na zmianę, poprawę i lepsze jutro. Razem zawsze możemy więcej!

                                Joanna Gadomska

 

    W ramach projektu we wrześniu przyłączyliśmy się do znanego wszystkim „Sprzątania Świata” a w październiku przeprowadziliśmy akcję ekologiczną sadzenia roślin na terenie szkoły. Uczniowie wzięli udział w pracach związanych z wykopaniem roślin, przygotowaniem terenu pod nowe sadzonki oraz ich sadzeniem. Poznali ich nazwy oraz charakterystykę. Mieliśmy przy tym okazję spróbować pysznych, ekologicznych jabłek. 


Trzeba przyznać, że zapał naszych uczniów do pracy był imponujący! 
Wilamowska Barbara

Czapigo Magdalena

Nowak Magdalena

Solska Paulina
A A A
19.10.2021
godz.21:10
 
kontakt