przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
875542 odwiedzin
Konkurs profilaktyczny skierowany przeciwko używkom

Zapraszamy uczniów kl. IV-VII naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na plakat: "WSZELKIM UŻYWKOM MÓWIĘ „NIE”.

Celem konkursu jest propagowanie profilaktyki wszelkich uzależnień:
od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, mediów oraz propagowanie życia bez nałogów i uświadomienie szkodliwego wpływu używek na organizm człowieka, a także zwrócenie uwagi uczestników konkursu na problem uzależnień i poszerzenie ich wiedzy w tym zakresie.

Regulamin konkursu

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. 4-7 SP 4.

  2. Prace konkursowe powinny być własnego autorstwa.

  3. Format pracy A3, A4. Technika dowolna.

  4. Termin składanie prac do 26.04.2021.

  5. Zdjęcie plakatu prześlij na adres paulina.solska.sp4@gmail.com 
    lub zostaw w holu głównym szkoły.

  6. Prace podpisane: imię, nazwisko, klasa.

  7. Za najciekawsze prace przewidziane nagrody.

  8. Wyróżnione prace zaprezentujemy na stronie internetowej szkoły.

 

P.S.

A A A
08.04.2021
godz.23:20
 
kontakt