przejdź do Sochaczew.pl
721935 odwiedzin
Innowacja „Kreatywne przerwy w klasach 0-3”


W roku szkolnym 2019/2020 realizowana była w naszej szkole innowacja organizacyjna „Kreatywne przerwy w klasach 0-3”.

Powstała w wyniku obserwacji zachowania uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, wysokiego poziomy hałasu, nadwrażliwości słuchowej dzieci. Osobami zaangażowanymi w jej realizację byli nauczyciele pracujący w edukacji wczesnoszkolnej.

Wdrażanymi zadaniami były:

  • zabawy ruchowe z wykorzystaniem skakanek, piłek piankowych, woreczków, gum do skakania, kręgli, itd.;
  • zabawy przy muzyce „Roztańczone przerwy”;
  • gry korytarzowe;
  • programy czytelnicze: czytanie w bibliotece w języku polskim i angielskim;
  • zabawy sportowe i terenowe na szkolnym boisku.

 

Zmiana organizacji przerw, w tym brak dźwięku dzwonka, wpłynęła na rozwój kreatywności uczniów. Aktywny i zaplanowany sposób spędzania przerw, zapewnił zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu dzieci, wpłynął na poprawę bezpieczeństwa, zminimalizował hałas, wykształcił umiejętność spędzania czasu wolnego w grupie klasowej.

 

Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoim dobrym sercem i zaangażowaniem materialnym sprawili, że nasza innowacja odniosła sukces.

 

                                   

                                    Joanna Winnicka

                                    Brygida Przydworska

                                    Ewelina Zatorska

A A A
24.06.2020
godz.21:49
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość