przejdź do Sochaczew.pl
721935 odwiedzin
Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 - rozdanie świadectw

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie ma uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Rozdania świadectw i nagród uczniom dokonają wychowawcy wg załączonego harmonogramu.

Zwracamy się z prośbą do rodziców o niewchodzenie na teren budynku szkoły.

Jeśli wymaga tego sytuacja zdrowotna dzieci, rodzic może wejść z dzieckiem do szkoły przy zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa, a  w  szczególności musi posiadać maseczkę i rękawiczki.

Podobnie zabezpieczeni powinni być nauczyciele.

Mając na uwadze daleko posuniętą ostrożność i bezpieczeństwo nas wszystkich, prosimy, aby dzieci i  przyprowadzający ich rodzice byli w maseczkach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wskazuje na  niestabilną sytuacje epidemiologiczną na terenie powiatu sochaczewskiego.

Prosimy, aby do szkoły przyszły tylko osoby całkowicie zdrowe.

Przypominamy, że osoby będące na kwarantannie powinny pozostać w domu.

Jeśli uczeń nie może odebrać świadectwa 26.06.2020, może zgłosić się po nie w terminie późniejszym do sekretariatu szkoły.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019.docx

(s)

A A A
18.06.2020
godz.22:48
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość