przejdź do Sochaczew.pl
722297 odwiedzin
List Dyrektora Szkoły do Rodziców i Uczniów

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 

Nasze codzienne zajęcia szkolne na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. będą się odbywały na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19. Nowe zasady obowiązują od 25 marca 2020r.
do 10 kwietnia 2020r.

Zgodnie z decyzją MEN nauczyciele będą realizować podstawę programową czyli pojawią się nowe treści nauczania dla poszczególnych klas z możliwością oceniania uczniów.

Wprowadzone przepisy nie zwalniają uczniów z obowiązku nauki, a nauczycieli
i pracowników szkoły z obowiązku świadczenia pracy. Nauczyciele – wychowawcy będą kontaktować się z uczniami bądź rodzicami za pomocą e-maila, komunikatorów oraz innych narzędzi informatycznych.

Zadania dla uczniów będą wysyłane zgodnie z ustalonym planem dla danej klasy, dopasowane do możliwości psychofizycznych uczniów, dostępności urządzeń znajdujących się w domu.

Informacje na bieżąco będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.

Wszelkim napotkanym trudnościom czy problemom będziemy starali się jak najszybciej zaradzić dla dobra ucznia.

 

W tym trudnym dla Nas wszystkich czasie pamiętajmy, aby dbać o swoje zdrowie.

 

 Z nadzieją na szybkie wspólne spotkanie w naszej szkole

 

Anna Kuliś
Dyrektor szkoły

A A A
24.03.2020
godz.12:26
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość