przejdź do Sochaczew.pl
613160 odwiedzin
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

Do 31 marca br. trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

 Jednym z elementów procesu rekrutacji jest złożenie do placówki pierwszego wyboru wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Biorąc jednak pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców Sochaczewa związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 podpisane przez rodziców wnioski można przesłać na adres mailowy placówki pierwszego wyboru w formie skanu lub zdjęcia dokumentu.

 

W przypadku braku możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną w placówkach oświatowych przy wejściu zostaną ustawione pojemniki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

A A A
24.03.2020
godz.11:14
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość