przejdź do Sochaczew.pl
704773 odwiedzin
Lekcja otwarta „Miłość ponad wszystko...”

 

22 października 2019 r. w klasie VIe pod kierunkiem p. Anny Traczyk odbyła się lekcja otwarta z jęz. polskiego „Prawdy o człowieku i życiu przekazane w micie o Orfeuszu i Eurydyce”. 

Uczniowie poznali jedną z najpiękniejszych historii o miłości- mitologiczną opowieść o Orfeuszu i Eurydyce. Zastanawiali się, dlaczego doszło do przerwania szczęścia bohaterów. Z pomocą przyszedł metaplan. Pytanie- jak jest? Jak być powinno? Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?- uporządkowały wiedzę na temat wydarzeń z mitu. Wnioski wysnute w pierwszej części lekcji pomogły podczas pracy w grupie spojrzeć na wątek miłości Orfeusza i Eurydyki oczami ekspertów dopuszczających do głosu emocje, ekspertów pomysłów, optymistów, realistów. Uczniowie opracowali w grupach wypowiedź Persefony, która różnymi argumentami próbowała przekonać Hadesa do uwolnienia Eurydyki. Kolor kapelusza decydował o sposobie spojrzenia na problem. Założenie go było przełomowym, podsumowującym i atrakcyjnym momentem lekcji.

Po zaprezentowaniu efektów pracy w grupach nastąpiło podsumowanie zajęć. Uczniowie dzielili się swoimi refleksjami na temat życia i miłości. Wszyscy zgodziliśmy się, że miłość jest uczuciem najsilniejszym i może przezwyciężyć śmierć. 

Dziękujemy za przybycie na zajęcia otwarte p. dyrektor Anna Kuliś, p. wicedyrektor Edycie Wróblewskiej oraz p. polonistkom Justynie Łukawskiej i Bożenie Stefaniak.   


A A A
22.10.2019
godz.18:34
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość