przejdź do Sochaczew.pl
722875 odwiedzin
Informacja dla Rodziców

Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do rodziców
z dnia 4.04.2019r.

 

 

 

Informacja dla Rodziców

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Sochaczewie

z dnia 05.04.2019r.

 

 

Szanowni  Państwo,

zgodnie z § 10 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w przedszkolach i szkołach publicznych (Dz. U. z 1992r., Nr 36, poz.155 ze zm.) uczniowie, uczęszczający na lekcje religii, uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

Zgodnie z otrzymaną przez szkołę informacją rekolekcje wielkopostne dla naszych uczniów odbędą się w dniach 08.04, 09.04 i 10.04.2019r.

Msza dla uczniów klas 4 - 6 jest o godzinie 9.30, a dla uczniów klas  0 - 3 o godz.16.30

 

Jednocześnie informuję, że od dnia 08.04.2019r.(poniedziałek) prawdopodobnie rozpocznie się bezterminowy strajk pracowników oświaty organizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Ponieważ do akcji strajkowej deklaruje przystąpienie większość pracowników szkoły (95% uczestników referendum strajkowego), szkoła nie będzie
w stanie zapewnić opieki dzieciom biorącym udział w rekolekcjach wielkopostnych.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów zwracam się do Rodziców
o zapewnienie w tych dniach opieki nad dziećmi, podczas udziału
w rekolekcjach wielkopostnych, we własnym zakresie.

 

Z poważaniem

Anna Kuliś

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

        im. J. Korczaka w Sochaczewie

A A A
05.04.2019
godz.13:51
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość