przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
957676 odwiedzin
Zapisy do oddziałów przedszkolnych

Uwaga! Rodzice 6- latków i 5- latków !!!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie  zawiadamia Rodziców o możliwości dokonania zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020.

 

Zapisy w formie elektronicznej  od 1 marca 2019r. 
www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl

 

Od 1 września 2019r. planujemy utworzyć 2 grupy przedszkolne. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi będą odbywać się w wymiarze 10 godzinnym (3 posiłki) lub 5 godzinnym. Nauczyciele będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci będą wdrażane do twórczej pracy. Będą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Zawsze będą mogły liczyć na pomoc nauczyciela w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
Zapewniamy dzieciom warunki umożliwiające im harmonijny rozwój.

Dobrze przygotowane dziecko do podjęcia nauki w klasie pierwszej, to szansa na sukces szkolny.

 

A A A
21.02.2019
godz.08:08
 
kontakt