przejdź do Sochaczew.pl
722885 odwiedzin
Karty rowerowe wydane

Miesiąc maj i czerwiec, to miesiące, w których uczniowie klas 4-6 naszej szkoły przystępują do sprawdzianu na kartę rowerową. Tradycyjnie sprawdzian składał się z dwóch etapów: etap I – jest to część teoretyczna, w której uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, a w  etapie  II – musieli zaprezentować się odpowiednimi umiejętnościami jazdy na rowerze po wyznaczonej trasie.

Sprawdzian teoretyczny odbywał się w trakcie zajęć technicznych, a praktyczny
w trakcie wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli zajęć technicznych. Zajęcia z udzielania I pomocy przedmedycznej przeprowadziła w  klasie IV pani pielęgniarka.

Do sprawdzianu mogli przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, czyli dzieci z klas IV –VI. Łącznie kartę rowerową uzyskało 83 uczniów. Gratuluję!

Uczniowie, którzy nie uzyskali karty rowerowej i nie wykazali się podstawową znajomością przepisów o ruchu drogowym będą mieli kolejną szansę już w przyszłym roku szkolnym – ZAPRASZAM !!!
O szczegółach tego sprawdzianu będą powiadomieni w odpowiednim czasie.

m.sz.

A A A
23.06.2015
godz.16:08
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość