przejdź do Sochaczew.pl
722344 odwiedzin
Lekcja historii dla klas piątych STATUTY MAZOWIECKIE 1377r.

24.04.2015 uczniowie wszystkich klas piątych uczestniczyli w imprezie edukacyjno – integracyjnej, o tematyce historycznej. STATUTY MAZOWIECKIE, o których mowa miały miejsce dawno, dawno temu 27.04.1377 r. Za sprawą rodziców uczniów z klasy 5f, przy pomocy przedstawicieli rodziców z pozostałych klas i pod opieką wychowawców, dziatwa piątoklasistów mogła przenieść się w odległe czasy średniowieczne. Głównymi aktorami zaplanowanego przedsięwzięcia byli członkowie Średniowiecznej Grupy Rekonstrukcyjnej.

Zebranych uczniów przywitał w szkole Kasztelan Sochaczewski, wprowadzając w czasy zamierzchłe, życie i  zwyczaje prostego ludu i rycerstwa. Krótka prezentacja multimedialna przybliżyła nieco historię tamtych czasów na Mazowszu i rolę Siemowita III. Wreszcie oczom zgromadzonych ukazały się piękne chorągwie na drzewcach, które z godnością i zaszczytem przyjęli wyznaczeni z poszczególnych klas chorążowie. Każda klasa miała honor reprezentować jeden z rodów, które uczestniczyły w zjeździe w Sochaczewie w 1377r. I tak klasa 5A otrzymała miano Naszut wiski, 5B Andrzej płocki, 5C Wojciech warszawski, 5D Sasin rawski, 5E Śliszka wyszogrodzki, a 5F Rogala gostyniński. Ustawieni w równy orszak z chorągwiami na czele uczniowie w pełnej gotowości wyruszyli na Plac Kościuszki. Tu czekały już pierwsze zadania do wykonania na punkty: władcy, którzy nie rządzili w średniowieczu (kto prawidłowo i najszybciej), a potem średniowieczne rzemiosła w postaci krzyżówki. Nie było tak łatwo, więc przydały się podpowiedzi z rozsypanek literowych. Dalej orszak Kasztelanów ze swoimi „dworami” przemieścił się na sam szczyt wzgórza zamkowego, gdzie rozpoczął się pokaz mody średniowiecznej. Kasztelan Sochaczewski swoim donośnym „średniowiecznym” głosem opowiedział ze szczegółami o odzieży i zbroi, którą prezentowali rycerze, giermkowie, kniaziówny. Średniowiecznym zjazdom i jarmarkom towarzyszyły festyny, tak też i nasza dziatwa mogła się pobawić i posilić. Odbyły się konkurencje sprawnościowe dla wszystkich, a potem punktowane dla drużyn sportowych, np.: skoki w workach, transport żywności do zamku (worki, piłki), przedzieranie przez knieje. W tym samym czasie rozgrywano konkurencje zespołów wiedzowych, np.: czego nie jadano w średniowieczu (quiz), mierzenie odległości na mapie i w terenie. Inne zespoły miały do dyspozycji zestawy MEMORY i drewniane układanki tematyczne związane oczywiście ze Średniowieczem. Po takim wysiłku znalazło się co nie co dla pokrzepienia ciała. Ale to nie koniec, najpierw na podejściu na wzgórze nastąpiło ustawienie wszystkich chorągwi zgodnie z uzyskaną punktacją. Na szczycie pośród ruin Zamku Książąt Mazowieckich nastąpiło ogłoszenie wyników rywalizacji. Kasztelani wszystkich chorągwi odczytali treść Statutów Mazowieckich, które zbierali w poszczególnych konkurencjach. Preambułę odczytał Kasztelan Sochaczewski. Na koniec tego niezwykłego wydarzenia  odbył się pokaz walk rycerskich zainscenizowanych przez członków grupy rekonstrukcyjnej. 116 zmęczonych i zadowolonych uczniów wróciło do szkoły. Głównym celem imprezy było zapoznanie uczniów z mało rozpowszechnionym, a jakże ważnym wydarzeniem w historii naszego miasta.

Serdecznie dziękujemy:

p. Annie i Tomaszowi Wątor

p. Łukaszowi Kowalskiemu i Średniowiecznej Grupie Rekonstrukcyjnej

Dyrekcji szkoły za umożliwienie zorganizowania imprezy pozaszkolnej

Wszystkim rodzicom, którzy aktywnie zaangażowali się w organizację imprezy

„Ekipie technicznej” za zabezpieczenie organizacyjnych potrzeb

p. pielęgniarce za czuwanie nad bezpieczeństwem

 Galeria zdjęć


W imieniu uczniów i wychowawców klas piątych Katarzyna Figat

A A A
25.04.2015
godz.17:52
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość