przejdź do Sochaczew.pl
722276 odwiedzin
Już po sprawdzianie!

Podobnie jak w roku ubiegłym 1 kwietnia 2015r. szóstoklasiści z naszej szkoły, tak jak ich koledzy z całej Polski, przystąpili do sprawdzianu.

W tym roku sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki.

W teście z języka polskiego uczniowie mieli m.in. zadanie otwarte polegające na napisaniu opowiadania na temat „Tajemnicze pudełko". Na matematyce były trzy zadania otwarte. Jak mówili uczniowie, najtrudniejsze okazało się zadanie, w którym należało  oszacować, ile trzeba kupić worków z ziemią do skrzynek w ogrodzie.

Po części pierwszej nastąpiła prawie godzinna przerwa. Po niej uczniowie rozpoczęli drugą część sprawdzianu - egzamin z języka obcego. W naszej szkole 100% uczniów pisało sprawdzian z języka angielskiego

O wynikach sprawdzianu uczniowie dowiedzą się najpóźniej do 29 maja 2015r.  Do tego dnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie powinna przesłać wyniki do szkoły w wersji elektronicznej.

 Zaświadczenia o wynikach sprawdzianu  z części I (z języka polskiego i matematyki) i części II (z języka angielskiego) uczniowie otrzymają razem  ze Świadectwami  Ukończenia Szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca 2015r.

(s)

A A A
01.04.2015
godz.22:28
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość