przejdź do Sochaczew.pl
722726 odwiedzin
Lekcja otwarta z zajęć wychowania fizycznego

W ramach współpracy zespołów nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 4 marca 2015 r. odbyła się lekcja otwarta z zajęć wychowania fizycznego. Lekcję z uczniami klasy IIIc poprowadził pan Jakub Walczak. Tematem zajęć były: GRY I ZABAWY ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECI. Lekcję obserwowały Pani Dyrektor Ewa Malinowska, Pani Wicedyrektor Beata Lewandowska i nauczycielki klas I-III. Gry i zabawy zaprezentowane na lekcji były bardzo ciekawe i zróżnicowane. Dzieci uczestniczyły w nich z dużym zaangażowaniem. Zaprezentowane zabawy mogą stać się inspiracją do poprowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

Dla wszystkich zainteresowanych dołączamy opis gier i zabaw wykorzystanych podczas tych zajęć >>TUTAJ.

zdj. J. Winnicka

Joanna Winnicka

Opracowanie gier i zabaw  wykorzystanych na lekcji otwartej: Jakub Walczak 

A A A
05.03.2015
godz.09:02
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość