przejdź do Sochaczew.pl
697303 odwiedzin

wiadomości

Jak co roku dzieci z naszej szkoły pełni wiary we własne siły i wiadomości zdobyte na lekcjach techniki, przystąpiły do egzaminu sprawdzającego wiadomości niezbędne do uzyskania wymarzonej karty rowerowej. Dla wielu b...
30.05.2012
godz.15:01

W maju klasy pierwsze zakończyły realizację projektu Bajki naszych dziadków i rodziców naszymi bajkami , który trwał od listopada. W tym czasie przypomniano treść ulubionych bajek i baśni, ilustrowano je, inscenizowan...
29.05.2012
godz.17:00

W dniu 7 maja br. przeprowadziliśmy szkolny etap powiatowego konkursu wiedzy Jan Paweł II – człowiek modlitwy, który corocznie organizuje Gimnazjum Nr 1 wraz z burmistrzem miasta Sochaczew i ks. proboszczem, Piotrem Ż...
28.05.2012
godz.13:19

25.05.2012 r.  w Miejskim Ośrodku Kultury Boryszew w Sochaczewie odbyła się uroczystość Szkoły Podstawowej nr 2  z okazji 15- lecie nadania szkole sztandaru i  imienia Marii Konopnickiej. Na uroczystość przybyli zapro...
27.05.2012
godz.12:46

19.05.2012 (sobota) na terenie Jednostki Wojskowej w Bielicach odbyły się XX- Jubileuszowe Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, podczas których znakomicie zaprezentowała się reprezentacja naszej szkoły. W histor...
19.05.2012
godz.14:31

Dnia 17.05.2012 odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Ziemia naszym domem". Projekt związany z edukacją przyrodniczą, ekologiczną, matematyczna, regionalną i informatyczną realizowały wszystkie klasy piąte.  W c...
18.05.2012
godz.14:24

We wtorek 15 maja odbyły się Mistrzostwa Powiatu Sochaczewskiego w czwórboju lekkoatletycznym. Mimo poważnego osłabienia drużyny wyjazdami wycieczkowymi bardzo dobrze zaprezentowały się nasze dziewczęta. W rywalizacji...
18.05.2012
godz.13:35

Pod koniec kwietnia zorganizowaliśmy Miejski Konkurs ,,KORCZAK PRZYJACIELEM DZIECI”. Powitaliśmy w naszych progach przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych z miasta wraz z opiekunami. Jednego dnia były to trzy os...
17.05.2012
godz.14:24

Konkurs Pięknego Czytania z okazji  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 8-15 Maja. W tym roku do konkursu, który odbył się  w dniu 9.05. w bibliotece szkolnej,  przystąpiło 27 uczestników z klas 1-6; 16 uczniów  zosta...
17.05.2012
godz.13:36

Akcja „Podaruj książkę szkolnej bibliotece”  z okazji  święta „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 Maja”. Po raz szósty już  nasza biblioteka wraz z uczniami należącymi do  „Szkolnego Klubu Przyjaciel Biblioteki” zac...
15.05.2012
godz.11:32

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość