przejdź do Sochaczew.pl
452263 odwiedzin

zapisy do oddziałów przedszkolnych

A A A

 

 

RODZICE SZEŚCIOLATKÓW I PIĘCIOLATKÓW!

 ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie zawiadamia Rodziców o możliwości dokonania zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.

Od 1 września 2017r. planujemy utworzyć 2 grupy przedszkolne. Będą mogły do nich uczęszczać pięciolatki i sześciolatki. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi będą odbywać się w wymiarze 10 godzinnym (3 posiłki) lub 5 godzinnym. Nauczyciele będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci będą wdrażane do twórczej pracy. Będą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Zawsze będą mogły liczyć na pomoc nauczyciela w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

Placówka nasza posiada bardzo dobre warunki – wyposażone,  nowoczesne sale, plac zabaw, miejsce do zajęć rekreacyjnych. Zatrudniamy też specjalistów - psychologa, pedagoga, terapeutę oraz logopedę. Budynek szkoły dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnimy dzieciom warunki umożliwiające im harmonijny rozwój.

Dobrze przygotujemy dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

  

 Formularz zgłoszenia dziecka do pobrania  w sekretariacie szkoły. 

Zapisy w formie elektronicznej  www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl

Wprowadzanie danych do systemu od 10 kwietnia 2017r.

 

(s)

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość