przejdź do Sochaczew.pl
474397 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne

A A A

ZARZĄDZENIE 1/2017/18

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Sochaczewie

z dnia 28.09.2017

 

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. o organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603),  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

 

-        2 - 3 listopada 2017r.

-       30 kwietnia 2018r.

-        2, 4 maja 2018r.

-        1 czerwca 2018r.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość