przejdź do Sochaczew.pl
562607 odwiedzin

Wpłaty za obiady i stołówkę na konto szkoły

A A A

Istnieje możliwość wpłat za obiady i stołówkę (bez świetlicy) na konto szkoły:


Bank Pekao S.A   I/O  Sochaczew

69 1240 1822 1111 0000 0719 8805

Tytułem: Za obiady i stołówkę

Imię i nazwisko oraz klasa dziecka


Rodziców, których dzieci w danym miesiącu miały odwołane obiady, przed dokonaniem wpłaty prosimy o zgłoszenie się do  księgowości,
w celu uzyskania informacji na temat wysokości wpłaty.

 Prosimy o dokonywanie wpłat za dany miesiąc, w miesiącu którego dotyczy wpłata.

a

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość