przejdź do Sochaczew.pl
573213 odwiedzin
Pasowania nadszedł czas

„ŚLUBUJEMY NA SZTANDAR SZKOŁY BYĆ DOBRYMI POLAKAMI, DBAĆ O DOBRE IMIĘ NASZEJ KLASY I SZKOŁY, UCZYĆ SIĘ, JAK KOCHAĆ SWOJĄ OJCZYZNĘ I JAK PRACOWAĆ, KIEDY DOROŚNIEMY.”

Tymi uroczystymi słowami uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w obecności: Burmistrza Sochaczewa p. Piotra Osieckiego, Naczelnika Wydziału Edukacji p. Beaty Okraski – Ćwiek, Dyrektora Szkoły p. Ewy Malinowskiej, Vice Dyrektorów p. Beaty Lewandowskiej i p. Iwony Mierzwińskiej, p. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Haliny Pędziejewskiej, przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Uczniów oraz wielu rodziców i zgromadzonych na tę uroczystość gości.

Uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie odbyła się 18 października 2012 roku o godzinie 17: 00 w Miejskim Ośrodku Kultury.

Odświętnie ubrane pierwszaki zaprezentowały zgromadzonym program artystyczny pod hasłem:

PASOWANIA NADSZEŁ CZAS

UCZNIEM BĘDZIE KAŻDY Z NAS…

Publiczność nagrodziła małych artystów gromkimi brawami, a pierwszoklasiści udowodnili, że zasługują na miano bycia uczniem naszej szkoły.

Po programie artystycznym p. Dyrektor Ewa Malinowska dokonała uroczystego pasowała każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły. Wychowawczynie wręczyły każdemu z uczniów pamiątkowe Dyplomy Pasowania Na Ucznia.

Drogie Pierwszaki!

Cała społeczność szkolna życzy Wam uśmiechu i jak najwięcej „pomocnych dłoni”, które wprowadzą Was w tajemniczą krainę wiedzy. Będziemy się starać, aby szkoła była dla Was miejscem, do którego będziecie przychodzić z radością.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni na tej uroczystości.

  Wychowawczynie klas pierwszych

A A A
18.10.2012
godz.15:11
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość