przejdź do Sochaczew.pl
543860 odwiedzin
Innowacje pedagogiczne w świetlicy szkolnej

Od września 2018 roku w świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w ramach trzech innowacji pedagogicznych: „Mali odkrywcy” - zabawy badawcze dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Rola badań, eksperymentów w poznaniu świata.; „Drugie życie dzieła” oraz „Bawimy się zdrowo na sportowo” – zajęcia sportowo – taneczne dla dzieci.

 „Mali odkrywcy”- Zajęcia mają na celu rozwijanie i rozbudzanie ciekawości dzieci dotyczące zjawisk występujących w przyrodzie, naszym życiu. Za pomocą zwykłych przedmiotów   i prostych kombinacji odpowiadamy dzieciom na pytania ich nurtujące. Tematyka zajęć jest podzielona na cztery bloki tematyczne. Uczniowie zdobyli już wiedzę na temat jesieni a w szczególności: Właściwości powietrza. Wiatr.; Skąd się bierze deszcz?; Dlaczego woda tworzy krople? Napięcie powierzchniowe.; Jesienna herbatka. Dlaczego czajnik gwiżdże?; Naczynia połączone. Obecnie prowadzimy zajęcia dotyczące zimy.

 „Drugie życie dzieła” - to połączenie idei poszanowania papieru z tworzeniem dziecięcej sztuki. Stare, niechciane, dziecięce prace plastyczne zwykle po pewnym czasie, lądują w koszu na śmieci. Można potraktować je jako twórcze tworzywo plastyczne, które zostanie dalej wykorzystane.  Celem zajęć jest  rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i usprawnienie manualne dziecka. Upowszechnienie idei recyklingu. Realizacja programu odbywa się na zajęciach cyklicznie, z grupą dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Zajęcia mają charakter warsztatów. Omawiane są tajniki stosowania wybranych technik i materiałów z odzysku oraz sposoby ich wykorzystania w dekoracji i drobnych pracach plastycznych oraz nowe i oryginalne sposoby zastosowania znanych materiałów plastycznych oraz materiałów nietypowych. Uczestnicy w miarę możliwości  samodzielnie wykonują wybrane prace.

 „Bawimy się zdrowo na sportowo” – zajęcia sportowo – taneczne dla dzieci – założenia tej innowacji to: wykorzystanie sportu jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego; promocja zdrowego stylu życia wśród uczniów oraz stworzenie możliwości udziału uczniów w różnych formach aktywności fizycznej. Zajęcia te odbywają się cyklicznie, raz na dwa tygodnie.

Dzieci bardzo chętnie angażują się w proponowane zajęcia, które dostarczają im wiele radości i satysfakcji z poznawania nowych rzeczy.

Autorki innowacji: Sylwia Borowiec, Ewa Chaber, Magdalena Czapigo, Mariola Modelewska – Kaźmirska, Paulina Solska i Barbara Wilamowska.

A A A
09.01.2019
godz.17:20
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość