przejdź do Sochaczew.pl
573213 odwiedzin
Ostatnie pożegnanie Zdzisława Boneckiego

Człowiek żyje tak długo, jak pamięć ludzka nie pozwoli o nim zapomnieć.
Zmarły pedagog żyje więc szczególnie długo, bo utrwala się w pamięci ludzi młodych.

 

W dniu 8 maja 2018r. pożegnaliśmy śp. Zdzisława Boneckiego wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie.

Żywimy nadzieję, że długo w pamięci ludzkiej pozostanie nasz nieodżałowany nauczyciel, kolega, dyrektor mgr Zdzisław Bonecki.

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wielkim sercu i ogromnej dobroci. Swoim życiem pokazał co jest w życiu najważniejsze i jaki system wartości jest skarbem największym.

Był twórcą nowo powstałej w 1963r. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka  – szkoły Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, a później drugiego budynku - Małej Czwórki zwanego „pawilonem”, co wówczas znacznie poprawiło warunki pracy szkoły.  

Najwspanialsze lata swojego życia poświęcił właśnie tej szkole, w której pracował do roku 1987, do momentu przejścia na emeryturę pełniąc przez 24 lata stanowisko dyrektora szkoły.

Praca była jego pasją, a szkoła niemal jego drugim domem. Dbał o wszystkie potrzeby uczniów i pracowników, nie szczędził sił i czasu. Wciąż pragnął, aby w szkole działo się coś nowego w dydaktyce i sporcie. Starał się, aby kształcenie młodych ludzi było jak najbardziej wszechstronne. Podejmował trafne decyzje, dzięki którym szkoła stała się wiodącą wśród placówek naszego miasta. Wysiłek ten został doceniony przez ówczesne władze, czego dowodem była Nagroda Zespołowa I stopnia nadana przez Ministra Oświaty i Wychowania.

Za wyniki swojej pracy był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.

Otrzymał min. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę ZNP, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Największą nagrodą był także szacunek, wdzięczność współpracowników, nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

Dziękujemy Panie Dyrektorze za Twoją obecność w naszym życiu.
Pozostaniesz w naszej pamięci jako wzór człowieka, nauczyciela, kolegi, przyjaciela.

 

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
w Sochaczewie 

A A A
08.05.2018
godz.09:18
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość