przejdź do Sochaczew.pl
572484 odwiedzin
Rekrutacja do klas I i do oddziałów "0" na rok szk. 2017/2018.

 

UWAGA!

RODZICE SIEDMIOLATKÓW

 

3 kwietnia 2017r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja

do klasy I na rok szkolny 2017/2018.

  • Rodzice dzieci urodzonych w 2010r.

mają obowiązek zapisać swoje dziecko do szkoły.

Rodzice zobowiązani są wypełnić wniosek

do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl 


 Wnioski będą przyjmowane do  28 kwietnia 2017r.

OBWÓD SZKOŁY

 

 

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie zawiadamia Rodziców o możliwości dokonania zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.

Od 1 września 2017r. planujemy utworzyć 2 grupy przedszkolne. Będą mogły do nich uczęszczać pięciolatki i sześciolatki. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi będą odbywać się w wymiarze 10 godzinnym (3 posiłki) lub 5 godzinnym. Nauczyciele będą realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dzieci będą wdrażane do twórczej pracy. Będą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Zawsze będą mogły liczyć na pomoc nauczyciela w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

Placówka nasza posiada bardzo dobre warunki – wyposażone,  nowoczesne sale, plac zabaw, miejsce do zajęć rekreacyjnych. Zatrudniamy też specjalistów - psychologa, pedagoga, terapeutę oraz logopedę. Budynek szkoły dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnimy dzieciom warunki umożliwiające im harmonijny rozwój.

Dobrze przygotujemy dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.


Formularz zgłoszenia dziecka do pobrania  w sekretariacie szkoły

Zapisy w formie elektronicznej

www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl 

 Wprowadzanie danych do systemu od 10 kwietnia 2017r.

 

 

(s)

A A A
22.04.2017
godz.15:21
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość