przejdź do Sochaczew.pl
572484 odwiedzin
Sprawdzian już za nami!

5 kwietnia 2016r. szóstoklasiści „Czwórki”, tak jak ich koledzy z całej Polski, przystąpili do sprawdzianu. W tym roku do testu przystąpiło 127 uczniów klas VI naszej szkoły.

Tak jak w roku ubiegłym sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, druga z języka obcego - w naszej szkole 100% uczniów pisało test z języka angielskiego.

W pierwszej części uczniowie musieli poradzić sobie z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Redagowali m.in. kartkę z pamiętnika, w której opisywali, dlaczego warto jest pomagać. Były też trzy zadania otwarte z matematyki.

Po prawie godzinnej przerwie szóstoklasiści rozpoczęli drugą część sprawdzianu - egzamin z języka angielskiego.

Podzielone były zdania  uczniów co do trudności testu. Dla jednych łatwiejsza była matematyka dla innych zadania z języka polskiego. Wielu uczniów stwierdziło, że egzamin z języka angielskiego był łatwy.

O wynikach sprawdzianu uczniowie dowiedzą się 27 maja.  W tym dniu będą one przekazane  do szkoły  za pośrednictwem Systemu Wymiany Plików.  Zaświadczenia o wynikach sprawdzianu  z części I (z języka polskiego i matematyki) i części II (z języka angielskiego) uczniowie otrzymają razem  ze Świadectwami  Ukończenia Szkoły w dniu zakończenia roku szkolnego - 24 czerwca 2015r.

zdj. M. Sz.

em

A A A
05.04.2016
godz.09:17
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość