przejdź do Sochaczew.pl
573213 odwiedzin
UWAGA!!! Zapisy do świetlicy i na obiady - 2015/2016!!!

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2015r. wydawane będą karty zapisu do świetlicy szkolnej, do której przyjmowani są uczniowie Szkoły potrzebujący opieki przez 5 dni w tygodniu.

Przypominamy, że warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy  jest praca zawodowa obojga rodziców oraz złożenie karty zapisu wraz z niezbędnymi zaświadczeniami.

O przyjęciu do świetlicy decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają uczniowie klas I), przy czym przyjmowany będzie wyłącznie komplet dokumentów (karta zapisu + zaświadczenia)

Karty zapisu dzieci przyjmowane będą do 25 czerwca 2015r. w świetlicy szkolnej.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy ogłoszona będzie w ostatnim tygodniu sierpnia.


ZAPISY NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2015 DO  25 CZERWCA 2015.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz dzieci korzystające z obiadów finansowanych przez MOPS, GOPS i innych sponsorów.

O pozostałych przyjęciach decyduje liczba miejsc i kolejność zgłoszeń.


Dokumenty do pobrania PDF:

A A A
01.06.2015
godz.18:17
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość